Jak probíhá focení

Před samotným fotografováním za Vámi přijedu na osobní schůzku. Tam společně probereme Vaše představy a požadavky tak, abych co nejlépe pochopil Vaše marketingové a koncepční očekávání. Následně promyslím způsob provedení tak, abychom dosáhli výsledného efektu. Poté odevzdám fotografie včetně postprodukce.