Kalich Ježíše Krista

Rozměr: 150 x 100 cm , 90 x 60 cm

Námět této fotografie je inspirován přečtením "Nového zákona" a jeho evangelií. Je to výpověd o životě a skutcích ježíše z Nazareta. V Obraze je vše co učil, jak žil a také jak skonal. je zde zachycena jeho nadpozemská láska k bližnímu a vzkaz všem co příjdou po něm, aby nezapomněli čím ve skutečnosti jsou, kam  kráčí a co je konečným cílem jejich pozemské pouti.

-